Některé chyby se stále opakují

Stojíme o to, aby všichni rybáři navštěvující revíry naší Místní organizace byli úspěšní a spokojení. Rybolov je přece pro naprostou většinu z nás rybářů relaxem. Proto vás touto cestou upozorňujeme na stále se opakující přestupky proti Rybářskému řádu, které vám při kontrolách mohou znepříjemnit život. A věřte tomu, že členům naší RS nedělá radost řešení těchto případů. Tak jako jsme na podzim naráželi při nočních kontrolách na neoznačené řízkovnice s rybičkami, tak stále narážíme na neoznačené vezírky s ponechanými rybami po ukončení denního lovu. Obdobně se stále opakují chyby při zápisech do přehledu úlovků. Tady je třeba dbát na pečlivé zapisování data docházky a revíru při příchodu k vodě ještě před započetím lovu. Okamžité zapsání ponechané ušlechtilé a lososovité ryby včetně velikosti a hmotnosti. Nezapomínejte, že každá taková ryba musí být zapsána na samostatném řádku.

3 Replies to “Některé chyby se stále opakují

  1. Zapisování ponechaných ryb do povolenky se řídí podle následujících předpisů a jejich ustanovení:

   § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.
   (9) Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
   § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
   (4) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
   § 17 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
   (5) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 3 a 4 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

   Z logiky věci pak jednoznačně vyplývá, že pokud na jeden řádek rybář zapíše ponechanou rybu vybraného druhu (dle citovaných odst. vyhlášky) musí u ní uvést počet (tedy 1 ks), hmotnost a délku. Tyto údaje nelze přepisovat. Pak je zřejmé, že do stejného řádku nemůže uvést jiný počet (např. počet ks 1+1 již není označující číslovkou, ale součtem dvou čísel, což neodpovídá znění uvedených ustanovení).
   Obdobně pak provádí zápis u ostatních druhů ponechaných ryb, kdy zapíše kromě data, čísla revíru, případně podrevíru, druh ryby, celkový počet ponechaných kusů jedním číslem, a obdobně celkovou hmotnost. V tomto případě neuvádí délku viz. § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

  2. Pokud se ušlechtilá a losovitá ryba zapisuje ihned po ulovení a ponechání, pak je snad logické, že musí být každá zapsána do jednoho řádku! Psát třeba 2 kapry do jednoho řádku by snad teoreticky přicházelo v úvahu, kdyby byli chyceni najednou na dva návazce na tomtéž prutu. Ale i tak je tam tak málo místa, že je mnohem pohodlnější zapsat každého do jednoho řádku, protože zápis např. 46+55 2,6+3,2 se tam prostě nevejde… A pokud byli chyceni postupně, pak je logické, že musejí být zapsáni postupně, tedy každý na samostatný řádek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *