Kontrola RS zaměřená na lov dravých ryb v noční době.

Dnes byla provedena členy rybářské stráže Milanem Hochmanem a Romanem Vlčkem kontrola revírů 411 050 a 411 165 zaměřená na noční lov dravých ryb na těchto revírech.  Všem lovícím děkujeme za rychlou reakci na přítomnost RS na lovném místě, vstřícnost a pochopení k provádění těchto kontrol. Nejčastějšími přestupky byly nesprávně vyplněné údaje v sumářích úlovků a neoznačené vezírky a zařízení na uchovávání nástražních rybiček jménem a adresou majitele a v několika případech na revíru 411 050 při provádění nočního lovu neoznačení lovného místa bílým neoslňujícím světlem (tato povinnost vyplývá z udělené výjimky MZe pro lov 24 hodin).  Závady byly místě odstraňovány a nelovící spící rybáři byli na drobné nedostatky upozorněni písemnou formou tak, abychom zbytečně nerušili jejich sny o životních úlovcích. Na revíru 411 165 bylo krátce mimo denní dobu lovu vyřešeno několik přestupců důtkou. Věříme, že si na rychle plynoucí čas dají v budoucnu pozor a pokud se budou chtít věnovat nočnímu lovu nonstop vyberou si revír 411 050, kde platí výjimka z denní doby lovu.

V článku byly použity ilustrační fotografie z předchozích kontrol.

One Reply to “Kontrola RS zaměřená na lov dravých ryb v noční době.”

  1. Rád bych poděkoval rybářům lovícím na revíru 411 165. Na naše připomínky z včerejší kontroly zareagovali velice rychle včetně označení vezírků a řízkovnic a tak nebyl důvod je dnes v noci obtěžovat a budit. Jedinou výjimkou byli dva rybáři lovící z ostrova na rybičku mimo stanovenou dobu, které byl problém probudit. To se nám podařilo až po delší době. Nedovedu si představit, jak by reagovali v případě záběru. Logickým řešením tak bylo nakonec zadržení povolenky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *