Přijely k nám zubatice

Dnes bylo do našich revírů vysazeno celkem 120 kg nádherných dvouletých štik z Králova Dvora. Za pomoc a dokumentaci děkujeme paní Heleně Ježdíkové a panu...

Dostupnost zápisů z VS

Veškeré zápisy z výborových schůzí MO jsou ve smyslu ustanovení článku 9, odst. 10 Jednacího řádu ČRS k dispozici k nahlédnutí všem členům MO v...