Výroční členská schůze 3. 2. 2018

Dne 3. 2. 2018 se konala v budově základní školy v Brandýse nad Labem výroční členská schůze. Tato schůze byla výjimečná tím, že byla volební. Především se měl volit nový výbor MO a dozorčí komise. Tato skutečnost se projevila i na rekordní účasti. Celkem se schůze zúčastnilo 124 členů. Bohužel i toto číslo není ani 10 % všech členů, které naše organizace sdružuje v jeden celek. Na druhou stranu věříme, že trend počtu účastí bude i nadále stoupat.

Průběh schůze by se dal rozdělit do tří základních částí:

 1. Volby
 2. Výroční zprávy a rozpočet
 3. Diskuze a návrhy

Volby

Na této VČS se nám úspěšně podařilo zvolit nový 11 – ti členný výbor MO ve složení:

 1. Marek Hovorka
 2. Alena Jandourková
 3. Martin Jandourek
 4. David Janoušek
 5. Jan Macháček
 6. František Ožana
 7. Jan Přikryl
 8. Bořivoj Rotek
 9. Jan Sládek
 10. Milan Šulc
 11. Ondřej Šulc

Následně byla zvolena 3 členná dozorčí komise ve složení:

 1. Jaroslav Bodlák
 2. Pavel Heller
 3. Josef Matějovský

Na konec voleb se volili delegáti, kteří budou naši MO reprezentovat na územní konferenci. Jako delegáti byli zvoleni:

 1. Alena Jandourková
 2. Bořivoj Rotek

Výroční zprávy a rozpočet pro rok 2018

V této části VČS se strhla poměrně zajímavá diskuze na téma správnosti zpracování jednotlivých zpráv, k úplnosti účetní uzávěrky a nakonec i k návrhu rozpočtu pro rok 2018.

I přesto, že tyto činnosti byly v kompetenci odstupujícího výboru MO, tak se nově zvolený výbor rozhodnul tuto záležitost řešit a vypomoci odstupujícímu výboru. Tím, že pomůže se zpracováním rozporovaných bodů v jednotlivých návrzích zpráv, tak aby nebyl ohrožen chod naší MO. Proto bylo odsouhlaseno, že bude svolána mimořádná členská schůze na 17. 3. 2018 do klubovny MO Brandýs nad Labem (V Zahradách 1611, Brandýs nad Labem) od 8:30 hod. Na této schůzi budou především projednány jednotlivé výroční zprávy a především účetní uzávěrka za rok 2017 a návrh rozpočtu pro rok 2018.

Diskuze a návrhy

Diskuze na schůzi byla velmi plodná a přinesla mnoho zajímavého. Jednotlivé návrhy jsou popsány v usnesení z VČS a v záznamu z jednání VČS. Mezi nejvýznamnější schválené návrhy patří například podpora kandidatury D. Hýbnera na předsedu ČRS nebo schválení poplatku 100 Kč jako náklady na přestupkové řízení.

Na konci schůze vystoupili pozvaní hosté:

 1. D. Hýbner (předseda ČRS SÚS),
 2. P. Jindřich (MO Čelákovice),
 3. p. Šulc (MO Kostelec nad Labem),
 4. p. Krmenčík (MO Předměřice).

Všem hostům velice děkujeme za návštěvu a těšíme se v budoucnu na ještě lepší spolupráci než doposud.

Závěrem popřejeme novému výboru mnoho štěstí v jeho budoucí práci, která jak všichni doufáme, posune naši organizaci zase o nějaký ten krůček vpřed.

Za výbor MO Jan Přikryl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *