jak se stát členem

Jak se stát rybářem?

K tomu, abyste se stal rybářem a mohl lovit ryby na udici na rybářských revírech, potřebujete rybářský lístek a povolenku k lovu ryb. Rybářský lístek vám bude vydán na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště. V našem případě se jedná o Městský úřad Brandýs nad Labem. Rybářský lístek je rovněž vydáván na úřadě na Náměstí republiky 3, Praha 1, kde vám jej zhotoví na počkání.

Spolu se žádosti musíte předložit dříve vydaný rybářský lístek popřípadě jiný doklad osvědčující, že jste již byl držitelem rybářského lístku nebo se prokážete osvědčením o získané kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

Osvědčení pro vydání rybářského lístku můžete získat po absolvování testu na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Test můžete absolvovat u organizací k tomu pověřených – typicky jsou to takzvané „místní organizace“ rybářských svazů (dále např. rybářské školy). Kontaktujete příslušnou MO a domluvíte se na podmínkách a termínu přezkoušení.

Po vyřízení rybářského lístku si musíte zakoupit povolenku

Můžete si zakoupit povolenku k lovu ryb na některý z rybářských revírů nebo si můžete zakoupit povolenku k lovu ryb pro nečleny rybářských svazů. Pokud se rozhodnete lovit ryby na revírech rybářských svazů, tak je pro vás cenově výhodnější stát se členem některé z MO. Po zaplacení členského příspěvku, který se skládá z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné), pravidelného peněžního příspěvku (členská známka) a splnění pracovního ročního příspěvku (brigády), který je možné nahradit finančně, si můžete zakoupit cenově zvýhodněnou povolenku k lovu ryb pro členy rybářských svazů.

V ČR jsou 2 velké rybářské svazy – Český rybářský svaz (ČRS), který zahrnuje celé Čechy a severní Moravu, a Moravský rybářský svaz (MRS), který spravuje území jižní Moravy. ČRS je ještě rozdělen na 7 územních svazů, MRS se již dále nedělí, máme tedy dohromady 7 + 1 územních svazů.

Existuje několik druhů povolenek

  • místní povolenka – platí jen na konkrétní vyjmenované revíry
  • územní povolenka – platí na revírech příslušného územního svazu ČRS a na ÚN Orlík
  • svazová povolenka MRS – platí na všech revírech MRS
  • celosvazová povolenka – platí na všech revírech ČRS
  • celorepubliková povolenka – platí na všech revírech ČRS a MRS

Kromě toho si musíte zvolit, jestli chcete povolenku pro mimopstruhové nebo pro pstruhové revíry. Soupisy revírů a jejich rozdělení najdete na v rubrice Svazové revíry.

Mládež do 15 let

Členem rybářského svazu se můžete stát od osmi let. Doporučuje se absolvovat 1 rok v rybářském kroužku, kde se pod dohledem zkušených lektorů naučíte vše potřebné a kroužek zakončíte rybářskou zkouškou.

Rybářský kroužek v Brandýse nad Labem naleznete zde »

Do patnácti let potřebujete k vydání rybářského lístku písemný souhlas svých zákonných zástupců. Děti do 15-ti let nemusí plnit brigády a spolu s mládeží od 16 do 18 let mají výrazné slevy na rybářskou povolenku a členství.

Rady a doporučení

  • Podmínky členství (výše zápisného, pracovní roční příspěvek) se u jednotlivých MO mohou lišit.
  • Všechny potřebné informace dostanete vždy v nejbližší místní organizaci rybářského svazu.
  • Studovat rybářský řád můžete na stránkách ČRS a MRS, poznávat ryby v Atlase ryb.
  • Jak vypadá přezkoušení si můžete zkusit na webu ČRS v testu rybářských znalostí.