Brandýs

Rybářský kroužek v Brandýse nad Labem –  Staré Boleslavi vede paní Alena Jandourková (dlouholetá členka výboru MO, Rybářské stráže a vedoucí mládeže) tel:606 914 945. Kroužek je určen především začínajícím rybářům a jeho cílem je přivést děti ke zdárnému složení rybářské zkoušky a tak získat svůj první rybářský lístek a následně povolenku k rybolovu. Schůzky probíhají pravidelně každou sobotu od 11:00 do 12:00 v klubovně u rybářské prodejny Ve Staré Boleslavi, Na Dolíku 53. První letošní schůzka je 4.2. Nejen do tohoto termínu, ale i průběžně se mohou děti hlásit do kroužku u paní Jandourkové. Pro větší atraktivitu kroužku,pokud to povětrnostní podmínky dovolí, se konají schůzky u Královického rybníka v Brandýse nad Labem a to vždy v sobotu od 9:00 do 11:00. Tady probíhá praktický rybolov. Praktickou část mohou navštívit i nečleni kroužku! Činnost kroužku bude ukončena dětskými rybářskými závody v květnu. Nově se vždy otevírá v září.