Toušeň

Rybářský kroužek v Toušeni vede pan Milan Šulc (dlouholetý člen výboru MO, Rybářské stráže a vedoucí rybářského kroužku) tel: 777 775 242. Kroužek je určen především začínajícím rybářům a jeho cílem je přivést děti ke zdárnému složení rybářské zkoušky a tak získat svůj první rybářský lístek a následně povolenku k rybolovu. Schůzky probíhají pravidelně každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 v Toušeňském Myšákovi, který je součástí domu seniorů na Toušenském náměstíčku.První letošní schůzka je 4.2. Nejen do tohoto termínu, ale i průběžně se mohou děti hlásit do kroužku u pana Šulce. Pro větší atraktivitu kroužku,pokud to povětrnostní podmínky dovolí, se konají schůzky u Královického rybníka v Brandýse nad Labem a to vždy ve čtvrtek od 15:30 s možností prodloužení až do 19:00. Tady probíhá praktický rybolov. Praktickou část mohou navštívit i nečleni kroužku! Činnost kroužku bude ukončena dětskými rybářskými závody v květnu. Nově se vždy otevírá v září.