naše revíry

411 050 LABE 18

Uživatel revíru: MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Organizace pověřená hospodařením:
Délka: 11,5 km
Rozloha: 80,00 ha
Popis revíru

GPS Z: 50°13’15.594″N, 14°38’16.564″E, K: 50°10’7.515″N, 14°45’11.416″E
Od výtoku odpadu z Borecké tůně u ř. km 868,8 až ke zdymadlu v Čelákovicích. Na revírech 411 050 a 411 165 Proboštská jezera je omezen úlovek vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS Brandýs nad Labem dohromady. Lov z plavidel povolen. Míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb.

411 165 LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA

Uživatel revíru: MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Organizace pověřená hospodařením:
Rozloha: 95,00 ha
Popis revíru

K revíru patří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe 18:

(GPS 50°9’55.369″N, 14°43’49.292″E)
Staré Labe Stará Boleslav 2,0 ha
(GPS 50°11’31.265″N, 14°41’11.677″E)
Staroboleslavská Stará Boleslav 1,0 ha
(GPS 50°11’35.772″N, 14°40’12.79″E)
Očko Káraný 0,3 ha
(GPS 50°10’4.993″N, 14°44’43.074″E)
Laguna Káraný Káraný 0,5 ha
(GPS 50°10’18.739″N, 14°44’18.009″E)
Borek Borek 6,0 ha
(GPS 50°13’17.491″N, 14°38’35.954″E)
Proboštská jezera Stará Boleslav 65,0 ha
(GPS 50°13’12.672″N, 14°38’40.216″E)
Vaňkovo jezero Stará Boleslav 20,0 ha
(GPS 50°12’24.571″N, 14°39’43.736″E)
Bezejmenná tůň Stará Boleslav 0,3 ha
(GPS 50°12’55.341″N, 14°39’6.646″E)
Černá tůň Borek 0,2 ha
(GPS 50°13’1.67″N, 14°39’14.459″E)

Na nádržích: Staroboleslavská, Staré Labe, Toušeň č. 6, Laguna a Očko Káraný je zakázána přívlač. Na revírech 411 050 a 411 165 Proboštská jezera omezen úlovek ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS Brandýs nad Labem dohromady (pro rok 2016 se nevztahuje na sumce velkého). Na Proboštských jezerech je z důvodu těžby omezení lovu ryb – zákaz lovu ryb ze břehu v prostoru úpravny písku a parkoviště lodí, a to do vzdálenosti 50 m od krajního zařízení nebo lodě. Lovící jsou povinni seznámit se u MO s momentálními podmínkami postupu těžby a bezpečného výkonu rybářského práva. Na Proboštských jezerech je zákaz rybolovu v době provozu městského sportovního areálu (v činnosti jsou pokladny) na oploceném a označeném pozemku města. Rybáři jsou povinni respektovat provozní řád tohoto zařízení s ohledem na možnost parkování svých motorových vozidel. Provozovatel zařízení umožní rybářům průchod pozemkem za účelem výkonu rybářského práva na další části pozemků tohoto revíru. Vaňkovo jezero – nedoporučuje se lov ze strany golfového hřiště – nebezpečí úrazu, vstup na vlastní nebezpečí (cca 300 m).
Na tůni Staré Labe zákaz lovu ryb ze břehu areálu Houštka z důvodu veřejného zájmu.

Míry ryb na celém revíru jsou stanoveny takto: sumec 70 cm, kapr 40 cm, štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb (pro rok 2016 se nevztahuje na sumce velkého).