Výroční členská schůze 2015

U s n e s e n í
členské schůze MO ČRS Brandýs n.L.-Stará Boleslav
konané dne 21. března 2015 v Jídelně ZŠ Palachova v Brandýse n.L.
Členská schůze schvaluje :


            1/ zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
2/ účetní uzávěrku za rok 2014
3/ rozpočet na rok 2015
4/ zprávu hospodáře
5/ členské povinnosti –
při vstupu do ČRS je výše zápisného osoby ve věku 16-18 let ve výši 10 Kč,
od 18 let – 400 Kč
brigádní povinnost -10 brigádnických hodin – finanční náhrada 75 Kč za l hod
za řádné nevyplnění evidence docházky a úlovků – pokuta 100 Kč

            Členská schůze bere na vědomí :

            1/ zprávu dozorčí komise
2/ zprávu o činnost dětí a mládeže
3 /informaci o využívání klubovny a Zásady jejího využívání

            Členská schůze ukládá výboru MO :
            1/ zajistit uspořádání rybářských závodů dětí a dospělých
2/ zajistit konání dětského rybářského tábora v Lešanech u Benešova

podpis členů návrhové komise :
předseda : Bohumil Javůrek
členové : Zdeněk Svoboda
Miloslav Javůrek