Výroční členská schůze 2017

 Usnesení

 

 členské schůze MO ČRS Brandýs n.L., konané dne 4. března 2017 v jídelně ZŠ Palachova, Brandýs n.L.-Stará Boleslav

            Členská schůze schvaluje

            1/ zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze v roce 2016

2/ účetní uzávěrku za rok 2016

3/ zprávu hospodáře

4/ rozpočet na rok 2017

5/ členské povinnosti

6/ v součinnosti s SÚS zažádat MZ o vydání vyjímky na 24 hod lov ryb na revíru 411 050 v termínu od 1.6 do 30.9.

7/ možnost lovu „na dírkách“ na Královickém rybníku

8/ zařadit do rozpočtu finanční částku 400 000 Kč na zakoupení užitkového automobilu

jehož nákup bude podmíněn výběrovým řízením na dodavatele

 

Členské povinnosti–

zápisné        – osoby 16-18 let   …   10 Kč

osoby od 18 let   … 400 Kč

•                  brigádní hodiny – 10 hod, finanční náhrada 100 Kč/hod

•                  za řádně nevyplněnou evidenci docházky a úlovků … 100Kč

 

Členská schůze revokuje své rozhodnutí z členské schůze 2016, o vytvoření muškařského revíru na Malém Labi /č.r. 411050/. Podmínky lovu ryb se v této části revíru  se nemění.

 

Členská schůze bere na vědomí

1/ zprávu dozorčí komise

2/ zprávu o činnosti dětí a mládeže

 

Členská schůze ukládá výboru  MO

 1/ zajistit konání rybářských závodů dospělých a dětí

2/ zajistit konání dětského rybářského tábora v době letních prázdnin v Lešanech

3/ zajistit podmínky pro konání Příměstského tábora dětí, jehož pořadatelem je Městský dům dětí a mládeže v prostorách klubovny MO ČRS

4/ vyhledávat vhodné pozemky pro jejich možný odkup v rámci možnosti rozpočtu

5/ zajistit v rámci zpracování nového Přehledu revírů ČRS pro rok 2018-19 následující

a/ označení podrevírů č. 1-5 reviru 411 165 Labe 18

b/stanovení nejvyšší míry ryb-amur+candát-90cm, sumec-150cm, štika-100cm

6/ zpracovat podmínky pro možnost lovu „na dírkách“ na Královickém rybníku

7/ vyhlásit výběrové řízení na dodavatele užitkového vozidla

 

Členská schůze zvolila

            delegáty krajské konference SÚS ČRS: Mgr. Pavel Víšek, Bořivoj Rotek

 

Návrhová komise : Bohumil Javůrek-předseda,

Roman Vlček, Martin Jandourek – členové