Jak se stát členem ČRS

  1. Návod jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb je detailně popsán zde.
  2. Školení žadatelů o první rybářský lístek v naší MO probíhá každou první středu v měsíci od 18 hod. v klubovně MO (V Zahradách 1611, Brandýs nad Labem).
  3. Každý žadatel o první rybářský lístek, který se chce zúčastnit školení je povinen nejprve se na školení nahlásit osobám zodpovědným za školení (není možné na školení dorazit bez předchozí domluvy).

Školitelé:

  • Bořivoj Rotek (hospodář): + 420 603 240 407
  • Jan Macháček (člen hospodářské komise): + 420 731 280 341

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností můžete kdykoliv kontaktovat jednoho ze školitelů, předsedu nebo jednatele MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (viz sekce kontakty).

Na základě jednání Českého rybářského svazu SÚS ze dne 19.11.2020, přenesl na MO oprávnění k organizaci výuky a vydávání osvědčení pro zájemce o získaní prvního Rybářského lístku, s platností od 1.1.2021.

 Tato situace byla projednána na výboru MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kde organizací, vydáváním a závěrečnou zkouškou k získání prvního RL byl pověřen  na základě předchozích zkušeností člen výboru Jan Macháček a hospodář Bořivoj Rotek. V následné diskuzi bylo rozhodnuto, že uvedené školení a zkoušky v budou konány ve středu v prvním týdnu  měsíčně od března do června. O úspěšné vykonané zkoušce bude uchazeči vydáno Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a po té, může vyžádat státní rybářský lístek /předložit Osvědčení/ a následně zakoupit povolenku k lovu ryb  u MO.

Závazné termíny :

6. března

3. dubna

9. května

5. června /náhradní termín-opravné zkoušky/

 – od 16.00 hod v klubovně MO, v Brandýse n.L., ulice V zahradách 1611