Legislativa

Rybářská legislativa je poměrně komplikovaný systém předpisů upravujících podmínky nejen lovu ryb, ale i hospodaření na revírech, zacházení se zvířaty, užívání pozemků a pod.

Nezapomeňte se před zahájením lovu na konkrétním revíru seznámit s místními odchylkami a specifiky. Obvykle je naleznete v soupisech revírů v popisu jednotlivých revírů, v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva jednotlivých Územních svazů, ve vývěskách jednotlivých MO, na jejich webových stránkách, nebo na stránkách městských, či obecních úřadů místně příslušných obcí. Vyhnete se tak možným problémům při kontrole rybářskou stráží, nebo policií!!!

Kompletní legislativa týkající se problematiky rybářství je dostupná zde.