Výbor MO

Výbor MO ČRS Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je složen z následujících členů:

Předseda:                           Bohumil Javůrek

Jednatel:                             Alena Hovorková

Brigády:                              Jiřina Hermanová

Pokladník:                          Jiří Bráborec

Hospodářský odbor:       Bořivoj Rotek

Jan Macháček

Odbor mládeže:               Michal Ondráček

Odbor sportu:

Členové výboru:               František Ožana

Jan Sládek

                                              Marek Hovorka ml.

Marek Hovorka

Petr Malinský

Výbor MO se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 hod (vyjma letních prázdnin) v klubovně MO (V Zahradách 1611, Brandýs nad Labem).

Usnesení ze schůzí výboru MO

 • Každý člen MO má právo (dle ustanovení článku 9, odst. 10 Jednacího řádu ČRS) na základě žádosti nahlédnout na sekretariátu MO do usnesení ze schůzí výboru MO
 • U naší MO musí být žádost podána předsedovi MO písemně (email:bjavurek@volny.cz) nebo telefonicky (+420 777 775 242) – domluví se čas a termín zpřístupnění sekretariátu
 • Žádost nemusí být podána v případě, že člen MO bude chtít žádost k nahlédnutí předložit v úředních hodinách předsedy MO

Úřední hodiny předsedy MO

Úřední hodiny předsedy MO se konají:

 • předsedu MO je možné telefonicky, nebo mailem kontaktovat a požádat o osobní schůzku. Místo a termín bude dohodnuto osobně.
 • Účel úředních hodin:
  • Možnost vznášet dotazy či připomínky přímo předsedovi MO
  • Možnost informovat se o plánovaných akcí MO (závody, dětské akce atd.)
  • Možnost informovat se o brigádní činnosti
  • Možnost nahlédnout do záznamu usnesení (jednání) ze schůzí výboru MO (bez podání žádosti)