naše revíry

411 050 LABE 18

Uživatel revíru: MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Organizace pověřená hospodařením:
Délka: 11,5 km
Rozloha: 80,00 ha
Popis revíru

GPS Z: 50°13’15.594″N, 14°38’16.564″E, K: 50°10’7.515″N, 14°45’11.416″E
Od výtoku odpadu z Borecké tůně u ř. km 868,8 až ke zdymadlu v Čelákovicích. Lov z plavidel povolen. Míry ryb jsou stanoveny takto: štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Vrchní míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 70 cm, amur 90 cm, candát 90 cm, štika 100 cm. Ulovená ryba překračující svojí délkou tuto hranici (včetně) musí být rybářem bez prodlení a s maximální šetrností vrácena zpět do rybářského revíru, kde byla ulovena. Zákaz zavážení návnad a nástrah a označování krmných míst bójemi všeho druhu, je povoleno pouze zavážení nástražních rybiček, kotevních bójí a montáží pro cílený lov sumců. Po ukončení lovu musí být kotevní bóje neprodleně odstraněna z revíru. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Na revírech 411050 a 411165 Proboštská jezera je omezen úlovek vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS Brandýs nad Labem dohromady. Ad 24hodinový rybolov v roce 2018 a 2019 od 16. 6. do 30. 9. – více na str. 56.

Místa vhodné pro handicapované rybáře
1. GPS souřadnice: 50°11’21.935″N, 14°40’17.686″E
Popis: Místo je v Brandýse n./L. – Staré Boleslavi za odbočkou do Hluchova, nad plavební komorou na pravém břehu Labe. Od parkovacího místa je vzdáleno 2 metry. Břeh upravený kamennou rovnaninou, pravidelně sečený, místo je značené. Řeka je zde mírně proudící.
Fotogalerie:

411 165 LABE 18 A – PROBOŠTSKÁ JEZERA

Uživatel revíru: MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Organizace pověřená hospodařením:
Rozloha: 95,00 ha
1. Staré Labe v k. ú. Stará Boleslav 2,0 ha
(GPS 50°11’31.265″N, 14°41’11.677″E)
2. Staroboleslavská Stará Boleslav 1,0 ha
(GPS 50°11’35.772″N, 14°40’12.79″E)
3. Borek Borek 6,0 ha
(GPS 50°13’17.491″N, 14°38’35.954″E)
4. Proboštské jezero Stará Boleslav 65,0 ha
(GPS 50°13’12.672″N, 14°38’40.216″E)
5. Vaňkovo jezero Stará Boleslav 20,0 ha
(GPS 50°12’24.571″N, 14°39’43.736″E)
6. Bezejmenná tůň Stará Boleslav 0,3 ha
(GPS 50°12’55.341″N, 14°39’6.646″E)
7. Černá tůň Borek 0,2 ha
(GPS 50°13’1.67″N, 14°39’14.459″E)
8. Očko Káraný 0,3 ha
(GPS 50°10’4.993″N, 14°44’43.074″E)
9. Laguna Káraný Káraný 0,5 ha
(GPS 50°10’18.739″N, 14°44’18.009″E)

Od 1. 1. 2018 platí povinnost zapisovat do úlovkového lístku čísla podrevírů 1-9 dle uvedeného označení.
Míry ryb jsou stanoveny takto: štika 60 cm, candát 50 cm, lín 25 cm. Vrchní míry ryb jsou stanoveny takto: kapr 70 cm, amur 90 cm, candát 90 cm, štika 100 cm. Ulovená ryba překračující svojí délkou tuto hranici (včetně) musí být rybářem bez prodlení a s maximální šetrností vrácena zpět do rybářského revíru, kde byla ulovena. Zákaz zavážení návnad a nástrah a označování krmných míst bójemi všeho druhu, je povoleno pouze zavážení nástražních rybiček, kotevních bójí a montáží pro cílený lov sumců. Po ukončení lovu musí být kotevní bóje neprodleně odstraněna z revíru. Na celém revíru platí povinnost použít při vylovování ryby podběrák. Ponecháním si dvou vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 197/2004 Sb. končí denní lov ryb, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Na revírech 411 050 Labe 18 a 411 165 Labe 18 A – Proboštská jezera je omezen úlovek ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na 50 ks za kalendářní rok celkem na obou revírech MO ČRS Brandýs nad Labem dohromady.
Na Proboštském jezeru (č. 4) je z důvodu těžby omezení lovu ryb – zákaz lovu ryb ze břehu v prostoru úpravny písku a parkoviště lodí, a to do vzdálenosti 50 m od krajního zařízení nebo lodě. Lovící jsou povinni seznámit se u MO s momentálními podmínkami postupu těžby a bezpečného výkonu rybářského práva. Na Proboštském jezeru je zákaz rybolovu v době provozu městského sportovního areálu (v činnosti jsou pokladny) na oploceném a označeném pozemku města. Rybáři jsou povinni respektovat provozní řád tohoto zařízení s ohledem na možnost parkování svých motorových vozidel. Provozovatel zařízení umožní rybářům průchod pozemkem za účelem výkonu rybářského práva na další části pozemku tohoto revíru.
Na nádržích Staré Labe (č. 1), Staroboleslavská (č. 2), Očko Káraný (č. 8) a Laguna (č. 9) je zakázána přívlač.
Vaňkovo jezero (č. 5) – nedoporučuje se lov ze strany golfového hřiště – nebezpečí úrazu, vstup na vlastní nebezpečí (cca 300 m). Na tůni Staré Labe (č. 1) platí zákaz lovu ryb ze břehu areálu Houštka z důvodu veřejného zájmu.
V katastrálním území obce Borek na vyhláškou určených úsecích je zakázáno: jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň, stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby a mechanismů údržby), rozdělávat otevřený oheň či grilovat na přenosných zařízeních mimo místa k tomu určená, tábořit, stanovat nebo nocovat (ve stanech, v motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech). Viz Obecní Vyhláška obce Borek č. 1/2017 (http://rybari-brandys.cz/legislativa/mistni-upravy/).

Místa vhodné pro handicapované rybáře
1. GPS souřadnice: 50°11’32.427″N, 14°41’26.295″E
Popis: Místo se nachází v Brandýse n./L. ? Staré Boleslavi v areálu ?Lesopark Houštka?. Parkování 3 metry od lovného místa. Břeh je travnatý, pravidelně sečený, jeden metr vysoký, místo je značené. Přístup k vodě s malou pomocí.
Fotogalerie:
2. GPS souřadnice: 50°11’35.625″N, 14°40’12.861″E
Popis: Tůň se nachází mezi Brandýsem n./L. a Starou Boleslaví, ZTP místo je na staroboleslavské straně. Od parkovacího místa je vzdáleno 5 metrů. Břeh upravený kamennou rovnaninou, pravidelně sečený. Parkovací místo vyhrazeno pro ZTP.
Fotogalerie: