Některé chyby se stále opakují

Stojíme o to, aby všichni rybáři navštěvující revíry naší Místní organizace byli úspěšní a spokojení. Rybolov je přece pro naprostou většinu z nás rybářů relaxem. Proto vás touto cestou upozorňujeme na stále se opakující přestupky proti Rybářskému řádu, které vám při kontrolách mohou znepříjemnit život. A věřte tomu, že členům naší RS nedělá radost řešení těchto případů. Tak jako jsme na podzim naráželi při nočních kontrolách na neoznačené řízkovnice s rybičkami, tak stále narážíme na neoznačené vezírky s ponechanými rybami po ukončení denního lovu. Obdobně se stále opakují chyby při zápisech do přehledu úlovků. Tady je třeba dbát na pečlivé zapisování data docházky a revíru při příchodu k vodě ještě před započetím lovu. Okamžité zapsání ponechané ušlechtilé a lososovité ryby včetně velikosti a hmotnosti. Nezapomínejte, že každá taková ryba musí být zapsána na samostatném řádku.