Poptávkové řízení na motorové vozidlo pro MO

Poptávkové řízení na motorové vozidlo

Zadavatel:

ČRS, z.s. MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V zahradách 1611

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

25001

IČO: 67361617                                                                            V  Brandýse dne 25. září 2017

 

Zadavatel přijímá cenové nabídky na: „Nákup motorového vozidla pro MO“

Automobil bude využitý:

 • Rozvoz rybích násad
 • Svoz odpadků z revírů
 • Přeprava ručních pracovních strojů
 • Přeprava materiálu na dětské tábory
 • Přeprava osob
 • Vozidlo bude provozováno především v regionu sídla MO a ve Středočeském kraji

Zadávací podmínky:

 1. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadávací podmínky budou uveřejněny na webových stránkách MO Brandýs nad Labem Stará Boleslav www.rybari-brandys.cza na vyžádání budou uchazečům zaslány v elektronické podobě.

V případě potřeby upřesnit podmínky zadavatele kontaktujte prosím pana Davida Janouška na emailu:  djanousek@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle: 728323707

 1. Termín pro podání nabídek:

Uchazeči mohou písemné nabídky podávat elektronickou cestou na email ala.rybarstvi@seznam.cz, nebo poštou na adresu zadavatele do 31.10.2017. Na nabídky doručené po tomto termínu z jakéhokoliv důvodu nebude brán zřetel!

 1. Požadavky na vozidlo:
 • Druh vozidla pickup s otevřenou ložnou plochou
 • Počet míst v kabině minimálně 4
 • Vozidlo nové, nebo ojeté
 • stáří 5 let
 • počet najetých km 100.000
 • Pohon 4×4
 • Užitečná hmotnost nejméně 1.200 kg
 • Ložná plocha minimálně 1,5 m2
 • Cena vozidla max 400.000,- Kč včetně DPH
 • Na karoserii vozidla může být instalována reklama dodavatele po dobu tří let

 

 1. Nabídka musí obsahovat
 • Identifikaci uchazeče: Jméno či název, adresa, Ičo
 • Kopii velkého technického průkazu vozidla
 • U ojetého vozidla jeho fotodokumentaci (stačí v elektronické podobě)
 • Cenu v Kč včetně DPH
 • Záruční podmínky
 • Návrh kupní smlouvy

 

6.Práva zadavatele:

–      neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů

–      odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů

–      podané nabídky uchazečům nevrací

–      jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná)

–      Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce.

 

Za zadavatele:  Mgr. Pavel Víšek

Předseda MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

 

ke stažení ve formátu PDF zde: Poptávkové řízení