Myslíme na budoucnost – Fond na nákup vodních ploch

Výbor naší Místní organizace na pravidelné schůzi konané dne 1.11.2018 jednomyslně rozhodl o rozpočtovém určení příspěvku na provoz Místní organizace ve výši 100,- Kč na člena  schváleném na členské schůzi v březnu letošního roku a platném od 1.1.2019. Tento příspěvek bude v plné výši určen do Fondu MO na nákup vodních ploch, pozemků pod nimi a v jejich bezprostředním sousedství. Jakýkoli jiný způsob využití tohoto fondu je možný jen po schválení členskou schůzí MO.

Jedná se o nutné stabilizační opatření pro budoucnost naší MO a udržení výkonu rybářského práva na našich revírech pro všechny členy.

Tímto zároveň výbor MO reaguje na některé zkreslené informace, které se objevily mezi členy MO o způsobu využití tohoto příspěvku. Prioritou výboru je jednoznačně stabilizovat financování naší činnosti a nadále rozvíjet MO v souladu s posláním Českého rybářského svazu tak, jak je uvedeno v jeho stanovách.
Za výbor MO Bohumil Javůrek, předseda