Omezení rybolovu na Starém Labi

ČRS, z. s., MO Brandýs nad Labem-St. Boleslav oznamuje omezení rybolovu na revíru 411 165 Labe 18A, konkrétně na části revíru Staré Labe v době od 14. 9. (4.00 hod.) do 19. 9. (24.00 hod.).Důvod: zarybnění.