Vysazení kapra a uzavření Starého Labe

14.9. bylo do revírů 411050 Labe 18 a 411165 Labe 18A vysazeno 2000 kg kapra K3. Současně byla pro rybolov uzavřena z důvodu zarybnění část revíru 411165 Labe 18A – Staré Labe do 19.9. 24:00 hodin z důvodu zarybnění .