Moc děkujeme p. Černému za sponzorský dar do našich kroužků.

Velké poděkovaní p. Černému, který každým rokem přispěje darem do fungovaní našich kroužků.