Koupě pozemků na Probošťáku

„Takhle vypadá v praxi pomoc SÚS. Přečtete si pozorně celý článek. SÚS nám dal jistotu výkonu rybářského práva na Probošťáku. Za cca deset dní dokázal společně s naší MO zareagovat na tržní nabídku a koupi pozemků realizovat. To si určitě zaslouží náš vděk a úctu k práci vedení SÚS. Naplnil se tak předpoklad potřeby společného fondu na nákup vodních ploch a my máme o důvod více podílet se na jeho existenci. Už před touto koupí byl příspěvek do fondu zařazen do návrhu rozpočtu MO na rok 2019. Věřím, že ho na členské schůzi 16.3. Společně podpoříme“
Předseda MO Bohumil Javůrek
Z Fondu na nákup vodních ploch máme pozemky v Probošťáku

Nečekaně brzy dojde k využití nově zřízeného Fondu na nákup vodních ploch, když část financí v něm vložená, pomohla při dnešní aukci na nákup dvou parcel – vodních ploch, o celkové výměře 2 083 m2.

Jednalo se parcely revíru č. 411 165 Labe 18 A Proboštská jezera MO Brandýs nad Labem, které při dnešní aukci zakoupil Středočeský územní svaz, neboť MO neměla sama sílu finančně čelit soukromému zájemci.

Aukce proběhla na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Konala se dvoukolově, kdy na základě z nabídek v obálce postoupili do dražby tři uchazeči s nejvyšší nabídkou. Nakonec se SÚS utkal se soukromým subjektem a zvítězil, což znamená, že při platnosti současné legislativy nikdo revír brandýských rybářů bez souhlasu SÚS nezruší.

SÚS při dražbě zastupoval předseda Dušan Hýbner a potvrdilo se, že v současné době je naprosto nezbytně nutné, pokud chceme udržet stávající revíry, kupovat je do vlastnictví, a především postupovat jednotně se silným finančním krytím v zádech.

„Jedná se o první nákup z našeho nově zřízeného Fondu a o první pomoc naší místní organizaci, která by nebyla schopná v této finanční soutěži obstát. To je ten důvod, proč jsme Fond na nákup vodních ploch zřizovali, a právě ta situace, kdy má územní svaz pomoci a pomohl. Dnes to bylo Brandýsu, příště to může být vám, kteří tyto řádky právě čtete. Proto znovu na vás apeluji, především na MO, připojte se. Dnešek ukázal, že jen společný postup, vzájemná komunikace územního svazu s místní organizací, nám do budoucna zajistí vodní plochy, na kterých budeme moci vykonávat rybářské právo,“ uvedl Dušan Hýbner s tím, že děkuje i MO Brandýs za poskytnuté informace, součinnost a dodal: „Ani jsem nečekal, že důležitost fondu a jednoty nás všech se potvrdí tak brzy.“

Václav Šámal

Celý článek jsme převzali z www.crs-sus.cz