Novinky ze semináře hospodářů MO

Dne 2.3.2019 proběhl v pražské Zbraslavi seminář pro hospodáře MO ze Středočeského územního svazu, který ho pořádal. Akce se zúčastnilo 59 zástupců (hospodářů) z 39 místních organizací. Z naší organizace Brandýs n/L byli přítomni: hospodář Bořivoj Rotek a člen hospodářského odboru Jan Macháček. Seminář vedl Milan Štěpnička, člen výboru SÚS a krajský hospodář. Jako hosté se s jednotlivými tématy představili Dušan Hýbner, ing. Pavel Vrána, Ing. David Grunt, Lubomír Volek a Ladislav Kubát.

    Pan ing. Vrána, který do detailu popsal možnosti boje se „škůdci“ v revírech. Zejména s kormoránem.
    Pan Hýbner široce rozebral práci rybářské stráže a zvláště té s krajskou působností. Představil také projekt na podporu místních organizací, který umožňuje nákup vodních ploch. Jedná se o dobrovolné příspěvky na transparentní účet k tomu zřízený, z kterého mohou organizace čerpat potřebné prostředky.
    Možnosti čerpání dotací na opravy rybníků a zřizování nových popsal ing. Grunt. Nabídl také poradenství všem účastníkům.
    Pan Volek hovořil o výlovech rybníků s důrazem na citlivou manipulaci s rybou.
    Pan Kubát zmínil problémy se pstruhovými revíry a jejich udržitelností. Porovnal druhovou rozmanitost, množství vody a velikost a množství úlovků s minulými dekádami.
   Na něj navázal pan Štěpnička se snížením zarybňovacích plánů pro pstruhové revíry, které nebude možné do budoucna zachovat.
  Během závěrečné diskuse připomněl Dušan Hýbner existenci databáze (aplikace) „Lipan“, kterou by měly všechny organizace budoucnu využívat.
Zúčastnění nakonec přijali desetibodové usnesení:
  1. Komunikovat a motivovat myslivecká sdružení na spolupráci při odlovu kormorána.
  2. Zajistit rozšíření působnosti členů rybářské stráže MO na všech revírech ve sdruženém rybolovu v rámci SÚS.
  3. Zpracovat podporu RS MO ze strany SÚS – ústroj, školení, semináře.
  4. Pomoc SÚS místním organizacím při získávání a administraci dotací OP rybářství.
  5. Udržet jednotu SÚS v rámci společného rybolovu.
  6. Na úrovni MO projednat možnosti přispění do Fondu na nákup vodních ploch.
  7. Provést reorganizaci P revírů v rámci SÚS.
  8. I nádale provozovat a vytvářet rybníky v kombinovaném režimu rybníkářství při SÚS.
  9. BPVRP vytvářet dle možností jednotlivých revírů, ne centrálně.
  10. Zaslat dopis předsedovi ČRS K. Machovi, že s jeho názory a představami hospodáři MO SÚS nesouhlasí.

Jan Macháček