Členská schůze 2019

Dnes 16.3.2019 proběhla v prostorách brandýského Sportcentra členská schůze naší MO. Na schůzi, kterou řídil předseda MO pan Bohumil Javůrek se dostavilo celkem 84 členů (cca 8 procent všech dospělých členů MO). Oproti očekávání po loňské volební schůzi první část jednání poznamenaly vynucené volby do výboru MO. Již v říjnu 2018 z tehdejšího výboru rezignovali postupně předseda MO pan Milan Šulc, pokladník pan Jan Přikryl a člen výboru Ondřej Šulc. Proto bylo třeba původně kooptované členy zvolit členskou schůzí. Zvoleni byli pan Petr Kabát (vedoucí odboru LRU), pan Jiří Bráborec (pokladník) a pan Bohumil Javůrek (předseda), který požádal o přímou volbu předsedy MO členskou schůzí a ta jej ve funkci předsedy na následující tři roky potvrdila. Ještě před volbou těchto nových funkcionářů byl na návrh pana Javůrka pro nečinnost odvolán členskou schůzí z výboru pan David Janoušek.

Následně proběhly povinné procedury, tedy seznámení členské základny se zprávou o činnosti MO a účetní uzávěrkou (předseda pan Javůrek), zprávou o stavu členské základny (jednatelka paní Jandourková) zprávou hospodáře (pan Rotek), zprávou o sportovní činnosti (pan Kabát) zprávou o práci s mládeží (pan Hovorka) a tento blok uzavřelo schválení předloženého rozpočtu MO na rok 2019 (pan Vlček). Součástí hodnocení se stalo i odměnění juniora Jana Bureše za vzornou reprezentaci MO v roce 2019 v lru muška finančním darem ve výši 3.000,- Kč (mistr rep., vítěz pohárového seriálu a člen bronzového mužstva muškařů na juniorském MS v Polsku).

V následné diskuzi, která navázala na jednotlivé připomínky při schvalování samotných zpráv, došlo po širší diskuzi ke schválení tzv. čtyřiadvacítky na revíru 411050 pro roky 2020 a 2021 bude-li udělena řádná výjimka z denní doby lovu. Diskutována byla i realizace lyžařského vleku na Probošťském jezeře jehož realizaci MO není v podstatě schopna nijak významně ovlivnit. Bylo konstatováno, že výbor MO se bude snažit najít ve spolupráci s městem takové podmínky pro provoz, které vyhoví všem zúčastněným a povedou k minimálnímu omezení výkonu rybářského práva.

Naší schůze se zúčastnili také hosté. Město Brandýs reprezentoval radní ing. Petr Čeněk, který vyzdvihl přínos rybářů pro region a zejména sportovní výsledky a práci s mládeží. Měl se o co opřít, neboť pro letošní rok město schválilo ve dvou programech pro MO dotaci v celkové výši 50.000,- Kč. Středočeský územní svaz zastupoval jako obvykle jeho předseda Dušan Hýbner, který především ocenil stabilizaci poměrů ve výboru MO, vysvětlil Republikovou Radou ČRS schválené BPVRP a fungování fondu na nákup vodních ploch při SÚS, který byl jen několik dní před naší schůzí využit mimo jiné k nákupu pozemků pod vodní plochou Probošťského jezera, jež nám zajistila jistotu výkonu rybářského práva na této stěžejní vodní ploše do budoucna. Sekci LRU položená SÚS představil její předseda Miroslav Poupě, který členy informoval o jejích aktivitách a příspěvcích pro MO (věcný dar pro kroužek Sumečků, vysazení línů a štik – vše z prostředků získaných na startovném ze závodů na našem revíru a ze sbírky Kapří pohody). Pozdravit nás přišli i zástupci sousedních MO Čelákovice a Předměřice, kteří vyjádřili víru v dobrou vzájemnou spolupráci našich MO.

Co říci na závěr. Všem účastníkům za jejich zájem poděkoval při ukončení schůze pan předseda a my můžeme jen doufat, že aktivita stávajícího výboru MO do budoucna povede k většímu zájmu členů o činnost MO a členskou schůzi.

Všechny schválené zprávy budou v krátké době zveřejněny na webu MO.