Zemřel dlouholetý člen MO a RS

Všem členům MO, přátelům a známým, dáváme na vědomí, že nás na vždy opustil dlouholetý člen naší organizace a dlouholetý člen rybářské stráže pan Josef Krumpolec.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Za MO
Marek Hovorka