Lyžařský vlek na Probošťských jezerech

I n f o r m a c e

Dnešního dne proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jednání řízené pracovníkem Odboru stavebního úřadu, s účastníky stavebního řízení, které se týkalo zahájení stavebního řízení k výstavbě Wakeboardového areálu/elektrický lyžařský vlek/ na Proboštských jezerech. Řízení bylo zahájeno na žádost ze dne 2.12.2019 investora, kterým je v současné době f Cable Park s.r.o., se sídlem v Brně, který bude zároveň odpovědným provozovatelem.

Jednaní byli přítomni mimo zástupců rybářů/hospodář B. Rotek a předseda MO p. Javůrek/, tří soukromé osoby z řad vlastníků pozemků a jedna jako veřejnost/. Dále zde byli žadatele a odpovědný pracovník stavebního úřadu.

Byli jsme seznámeni se stavem věci a bylo konstatováno, že z hlediska ochrany přírody nebylo zjištěno závad a stavba nemá negativní vliv na vodu a okolní přírodu. Byly k dispozici i další stanoviska dotčených úřadů a nebylo zjištěno, že by někdo vydal záporné stanovisko.

V původním projektu došlo ke změně a upozornili jsme , že se jedná o další zásah do výkonu rybářského práva. Současný projekt totiž počítá s tím, že celá lyžařská dráha bude ohraničena mobilním plovoucím zařízením /plováky/, které bude sloužit jako bezpečnostní opatření, aby lyžař, který upadne během jízdy, měl možnost se bezpečně dostat z vodu a nemusel plavat ke břehu. Jako kompromis jsme souhlasili s řešením, že toto řízení bude po skončení sezony staženo na břeh /od listopadu do  konce dubna/ a umožní tak lov ryb na celé ploše jezera.

Jak vyplývá z Provozního řádu, tak doba provozu zařízení bude od 1.5. do 31.10. v čase od 9.00 hod-21 hod. Předpokládá se, že bude provoz ve vedlejší sezóně /květen-16.6. v čase od 12.00 hod do 19.00 hod/. Dále jsme si dali podmínku, že po skončení denního provozu, bude umožněno rybářům k lovu využívat /na vlastní nebezpečí/ souběžné plato /šíře cca 3 m/, podél břehu, který bude vzdálen cca 30 m od plata.

            Vzhledem k tomu, že majitel předpokládá, že zahájí stavbu tak, že po vydání stavebního povolení/max. doba 3 měsíce/ již od 1.5.2021 zahájí provoz a bude mít hotové i další zařízení na břehu /čistička odpadních vod, elektr. přípojka a stánek s občerstvením/, vyzvali jsme jej, že potřebujeme s dostatečným předstihem informace, abychom mohli dát do Doplňků k RŔ a soupisů celosvazových a celorepublikových mimopstruhových revíru aktuální úpravu rybaření na r.č. 410165 Proboštská jezera platných pro rok 2021 a další.

Dále jsme vyzvali zhotovitele, aby řádným způsobem označil stavební prostor s upozorněním na nebezpečí úrazu a dohodli jsme se , že budeme apelovat na dodržování bezpečnostních předpisů za strany rybářů. Parkování vozidel rybářům zůstane i během výstavby a provozu beze změny.

            V nejbližší době bude zahájena sanace stromů podél břehu, která bude zasahovat i na náš pronajatý vedlejší pozemek/špička/ a i zde bude nutné dodržet bezpečnostní opatření a řádně místo označit. Byli jsme ujištěni, že převážná část prací bude prováděna z vody, kde poražené nebezpečně stromy budou uloženy do nákladních člunů a odvezeny. Tuto akci údajně provede f TAPAS.

Projekt je podle smlouvy s Městem naplánován na 25 let. Po tuto dobu budeme muset přizpůsobit výkon rybářského práva novým podmínkám/byl odsouhlasen na výroční schůzi MO ČRS již v roce 2019/. Věřím, že jsme získali maximum z minima a projekt nebude zásadně zasahovat do rybařiny.

            Zprávu zpracoval : Bohumil Javůrek-předseda MO