Zkoušky pro získání rybářského lístku

 

Na základě jednání Českého rybářského svazu SÚS ze dne 19.11.2020, přenesl na MO oprávnění k organizaci výuky a vydávání osvědčení pro zájemce o získaní prvního Rybářského lístku, s platností od 1.1.2021.

 Tato situace byla projednána na výboru MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kde organizací, vydáváním a závěrečnou zkouškou k získání prvního RL byl pověřen  na základě předchozích zkušeností člen výboru Jan Macháček a hospodář Bořivoj Rotek. V následné diskuzi bylo rozhodnuto, že uvedené školení a zkoušky v budou konány ve středu v prvním týdnu  měsíčně od března do června. O úspěšné vykonané zkoušce bude uchazeči vydáno Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku a po té, může vyžádat státní rybářský lístek /předložit Osvědčení/ a následně zakoupit povolenku k lovu ryb  u MO.

Závazné termíny :

3. března

7. dubna

5. května

2. června /náhradní termín-opravné zkoušky/

 – od 16.00 hod v klubovně MO, v Brandýse n.L., ulice V zahradách 1611

                Vzhledem k protivirovým opatřením se může školení a následných zkoušek zúčastnit v jednom z výše uvedených  termínů maximálně 10 osob, včetně organizátorů. Proto je nutné se předem objednat a to telefonicky  u p. Macháčka tel. 731 280 341, kde se dohodnou další podmínky.

                                                                                                      Předseda MO Bohumil Javůrek