Ve vodě nežijí jen vodníci 2022

V úterý 4. 10. proběhla na Kralovičáku akce pro školy ”Ve vodě nežijí jen vodnici”. Zúčastnílo se 99 děti 7 tříd ZŠ Stará Boleslav. Dík patří všem, kdo se o parádní průběh akce postarali.