Rybářská stráž Brandýs nad Labem

Brandýská rybářská stráž se dovyzbrojila.

Za využití dotace pro rok 2022 Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav ve výší 40 000 se rybářská stráž MO ČRS Brandýs nad Labem-Stará Boleslavy zbrojila dvěma termokamerami zn. Axion 2 XQ35 a zn. Axion XM30F, které pořídila za celkovou částku 72 980 Kč. Jedná se o špičkovou záznamovou techniku, která bude využita při zejména při preventivních akcích naší rybářské stráže. Budou svou činností pokrývat prakticky celý revír.
Při instruktážní akci bylo prokázáno, že dosah tohoto prvního typu je spolehlivě do 1 300 metrů a u té druhé cca 850 metrů. Lze tedy vidět činnost rybářů za soumraku a v noci a v případě pochybností o dodržování rybářských předpisů.
V roce 2023 bude stále platit 24 hod lov na hlavním toku Labe /č.r.411055/ a na revíru č. 41165-Probošstká jezera. Ostatní část revíru /č. 411165/ bude tedy pod zvýšenou ochranou z důvodu, že zde lov končí ve 24 hod a další může být zahájen až od 04.00 hod následného dne. A právě v tomto mezidobí dochází ke zjištění, že tato zakázána doba není respektována a rybáři chytají dále. Bude tedy prokazatelnější dokumentace spáchání rybářských přestupků, což bylo vlastně hlavním důvodem pořízení této investice za využití městské dotace.

Předseda MO ČRS Bohumil Javůrek

Předseda MO ČRS Bohumil Javůrek